Loader

פרטים על הרכב

סקודה אוקטביה אקסליוסיב

סקודה אוקטביה אקסליוסיב סקודה אוקטביה אקסליוסיב
תיאור
  • יצרן סקודה
  • דגם אוקטביה
  • שנת ייצור 2019
  •  סקירה כללית על הרכב
  •  מיקום הרכב

סקודה אוקטביה אקסליוסיב
מנוע 2.0
דגם חדש הכי מפואר
כולל גג נפתח מפתח חכם ועוד מלא תוספות

אפשרות מימון 90% והחלפה

למעלה